Υπηρεσίες

Πιστοποιημένη Τεχνική Υποστήριξη

 • Τεχνική υποστήριξη on-site (στα γραφεία της επιχείρησής σας)
 • Τεχνική υποστήριξη remotely (απομακρυσμένα μέσω υπολογιστή)
 • Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη με σύναψη ετήσιου ή μηνιαίου συμβολαίου
 • Ετήσιο, μηνιαίο ή προπληρωμένων ωρών συμβόλαιο ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης
 • Αποτελεσματική διαχείριση έργου

 

Υπηρεσίες Δικτύων και Συστημάτων

 • Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων ασφάλειας και επίβλεψης δικτύων
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) απομακρυσμένα με υψυλή κρυπτογάφηση για μεγαλύτερη ασφάλεια
 • Μελέτη και υλοποίηση σχεδίου αποκατάστασης αρχείων και συστημάτων (Disaster Recovery Plan)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεφωνικών συστημάτων VoIP
 • Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής μέσω IP / CCTV καμερών
 • Μελέτη και υλοποίηση ιδιωτικών εικονικών δικτύων (Virtual Private Networks – VPN)
 • Μελέτη και υλοποίηση ασύρματων δικτύων (WiFi & WiFi Hotspots)

Αξιόπιστες Διαδικτυακές Υπηρεσίες

 • Φιλοξενία ιστοσελίδων
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση ιστοσελίδων

 

 

 

Άλλες Υπηρεσίες

 • Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης πελατών (CRM) και προγραμμάτων με ενιαία εμπορολογιστική βάση (ERP)
 • Μισθωμένα Κυκλώματα – Leased Lines
 • Server Co-Location
 • Server Virtualization
 • Μελέτη και εγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Εμπιστευτείτε έναν αξιόπιστο και πιστοποιημένο συνεργάτη.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close